Блог
Лице, което иска да използва защитено с авторско право произведение, следва първо да получи съгласието на автора или носителя на авторското право. Авторите и носителите на авторски права предоставят своето съгласие за законно използване на техните произведения посредством лицензионен договор, който в случаите на отстъпване на изключителни права трябва да е в писмена форма. По принцип тези договори съдържат конкретните условия, при които защитеното произведениеможе да се използва, като например срок, територия и пр. Българското законодателство в областта на авторските права предвижда също така и ограничен списък от изключения, при които е възможно свободно използване на чуждо произведение със или без заплащане на възнаграждение. В тези изрично изброени в закона случаи чуждо произведение може да се използва свободно за определени цели и в определен обем при посочване на името на автора и източника. Важно е да се отбележи, че тези изключения не се прилагат по отношение на компютърни програми.

Работно време

Понеделник - Петък 
9.00 - 17.30 ч.
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Адрес

6003 Стара Загора, България
ул. Кн.Батенберг 51, ет.1, ап.2
 
+359 42 638 679
 
kaneva@dakbg.com