Вещно и облигационно право

 

  • Искове срещу недобросъвестно владение на имот
  • Цялостна подготовка на сделки с недвижими имоти и движимо имущество
  • Консултация при сключване на сделки с недвижими имоти
  • Проверка за вписани тежести на имота – възбрани, ипотеки, вещни права и др.
  • Изготвяне на документи по сделката – предварителен договор, нотариален акт и др.
  • Изготвяне и вписване на ипотеки, обезпечения и гаранции, особени залози
  • Изготвяне на договор за прехвърляне на МПС
  • Консултация при сключване на договори
  • Извършване на обстоятелствена проверка
  • Защита на собствеността

Работно време

Понеделник - Петък 
9.00 - 17.30 ч.
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Адрес

6003 Стара Загора, България
ул. Кн.Батенберг 51, ет.1, ап.2
 
+359 42 638 679
 
kaneva@dakbg.com