Семейно право и наследствено право

 

 • Консултации и изготвяне на брачен договор
 • Бракоразводни дела по исков ред или по взаимно съгласие
 • Искове за родителски права
 • Искове за определяне, изменение и отпадане на издръжка на деца
 • Искове за установяване на бащинство
 • Оспорване и припознаване на дете
 • Искове за дял от имуществото, придобито по време на брака
 • Искове за настойничество и попечителски права
 • Образуване на искове и представителство в производства за поставяне под запрещение
 • Делба на наследствено имущество
 • Изготвяне на завещание
 • Оспорване на завещание

Работно време

Понеделник - Петък 
9.00 - 17.30 ч.
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Адрес

6003 Стара Загора, България
ул. Кн.Батенберг 51, ет.1, ап.2
 
+359 42 638 679
 
kaneva@dakbg.com