Трудово право

 

 

  • Сключване и прекратяване на трудови договори
  • Трудови обезщетения
  • Дисциплинарни наказания
  • Иск за отмяна на незаконно уволнение
  • Иск за възстановяване на работа. Иск за обезщетение при незаконно уволнение. Иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудово правоотношение
  • Защита срещу работодателски произвол и погазване на трудовите права на работниците и служителите
  • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции при водене на трудово – правни спорове: съкращения, уволнения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения, неизползван отпуск и др.
  • Правни консултации по действащото трудово и осигурително законодателство и съвети по трудовоправни казуси
  • Представителство и защита пред Инспекцията по труда, НОИ и др.институции

Работно време

Понеделник - Петък 
9.00 - 17.30 ч.
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Адрес

6003 Стара Загора, България
ул. Кн.Батенберг 51, ет.1, ап.2
 
+359 42 638 679
 
kaneva@dakbg.com