Блог

Сроковете, спрели да текат по силата на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, ще продължат да текат 7 дни след обнародването на измененията в него в Държавен вестник.Това прие днес правната комисия, която ги обсъжда на второ четене.

Засега приетият от нея текст гласи: „Сроковете, спрели да текат по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, спрени по време на извънредното положение, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

Правната комисия прие също, че и два месеца след края на извънредното положение няма да се провеждат публични продани и няма да се налагат запори на банкови сметки на физически лица, върху заплати и пенсии и да се извършват описи на движими вещи и недвижими имоти на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Работно време

Понеделник - Петък 
9.00 - 17.30 ч.
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Адрес

6003 Стара Загора, България
ул. Кн.Батенберг 51, ет.1, ап.2
 
+359 42 638 679
 
kaneva@dakbg.com